Азбука Морзе

Азбука Морзе (телеграфна азбука) — назване за ім’ям розробника Семюела Морзе відтворення графічних знаків комбінацією крапок і тире. За одиницю часу приймається тривалість однієї точки. Тривалість тире дорівнює трьом точкам. Пауза між елементами одного знака — одна точка, між знаками в слові — 3 точки, між словами — 7 точок.
Була названа на честь американського винахідника Семюеля Морзе, який запропонував її в 1838.

А .− (а-зОт)
Б −… (бОн-да-рів-на)
В .− − (віт-ро-гон)
Г …. (га-ра-кі-рі)
Ґ − − . (ґо-ґо-дзи)
Д −.. (до-ли-на)
Е . (ерг)
Є ..−.. (єд-ність-то-си-ла)
ж …− (жа-б’є-се-ло)
З − − .. (зо-ло-ту-ха)
И −.− − (то-не-во-но)
І .. (І-ван)
Ї .− − −. (їж-хто-го-ло-ден)
Й .− − − (йди-хо-лод-ком)
К −.− (ко-лі-но)
Л .−.. (лі-со-ру-би)
М − − (мо-роз)
Н −. (но-га)
О − − − (о-ко-лот)
П .− −. (при-мо-роз-ки)
Р .−. (ри-бонь-ка)
С … )(са-ха-ра)
Т − (тон)
У ..− (у-па-док)
Ф ..−. (фі-лан-тро-пи)
Х – – – – (хо-ло-до-чок)
Ц −.−. (цьо-ця-дор-ця)
Ч − − −. (чор-но-го-ра)
Ш − − . − (шо-ло-ви-ло)
Щ − − . − – (що-ро-ку-мо-роз)
Ь −..− (то-м’я-кий-тон)
Ю ..− − (ю-рій-ко-роль)
Я .−.− (я-ро-шен-ко)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: